اعضای هیات علمی

محمد غفوري فر

محمد غفوري فر

محمد غفوري فر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحليل صرفي و نحوي متون ادبي 234002 2 1 شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/01 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
علوم بلاغي2(بيان) 231042 4 5 دوشنبه (08:00 - 10:00) | دوشنبه (08:00 - 10:00) | دوشنبه (12:00 - 13:30) 1398/03/22 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
نحو2 231009 2 28 دوشنبه (15:30 - 17:30) 1398/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نحو4 231030 2 20 سه شنبه (12:00 - 13:30) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نحو6 231048 2 6 سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 5 نتیجه