نمایش دستاوردهای دانشجویان رشته زبان انگلیسی مورخ 1398/09/24

نمایش دستاوردهای دانشجویان رشته زبان انگلیسی مورخ 1398/09/24


نمایش دستاوردهای دانشجویان رشته زبان انگلیسی مورخ 1398/09/24

 

به همت انجمن علمی گروه آموزش زبان انگلیسی مورخ دستاوردهای دانشجویان این رشته به نمایش گذاشته شد.

 

 

 

نمایش دستاوردها که مورخ 1398/09/24 به مناسبت هفته پژوهش در محوطه ساختمان شماره 1 دانشگاه برگزار گردید از استقبال خوبی برخوردار بود.