مقالات و کتب اعضای هیات علمی، طرح های خاتمه یافته، کارگاه ها و سخنرانی های برگزار شده سال 1398

مقالات و کتب اعضای هیات علمی، طرح های خاتمه یافته، کارگاه ها و سخنرانی های برگزار شده سال 1398


مقالات و کتب اعضای هیات علمی، طرح های خاتمه یافته، کارگاه ها و سخنرانی های برگزار شده سال 1398

 

مقالات اعضای هیات علمی دانشکده علوم انسانی در سال 1398

ردیف

عنوان مقاله

نویسنده

عنوان نشریه / همایش

نوع نشریه/ همایش

1

بررسی قضایای نقدی_ ساختاری از نگاه ابن خلدون

دکتر علیرضا حسینی

مجله زبان و ادبیات عربی

ISC

2

رمزیة الشیطان فی شعر بدر شاکر السیاب قصیدة «اللعنات» نموذجا

دکتر علیرضا حسینی

مجلة مرکز بابل للدراسات الانسانیة

ISC

3

بازتاب باورهای ایدئولوژیک در سرودهای ملی جهان

دکتر جواد زارع

(گروه زبان و ادبیات انگلیسی)

 نشریه پژوهشهای زبانشناختی در زبان های خارجی

ISC

4

خورشید، باد و نور (استراتژیهای طراحی در معماری همساز با اقلیم) مطالعه موردی: شهر یزد

دکتر فروغ خزاعی نژاد

 (گروه جغرافیا)

 

 نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

 

ISC
 

5

تحلیل فرایند گفتمانی گسست و پیوست در غزل های کمال خجندی

دکتر ابراهیم کنعانی

(گروه زبان و ادبیات فارسی)

پژوهشنامه ادب غنایی

ISC

6

رابطه ویژگیهای هیأت مدیره و ارزش شرکت در شرایط تحریم اقتصادی

زهره حیدری

(گروه حسابداری)

پژوهش های تجربی حسابداری

ISC

7

بررسی اصطلاح تطبیق در تأویلات کاشانی

دکتر فاطمه حاجی اکبری

(گروه علوم قرآن و حدیث)

مطالعات عرفانی

ISC

8

تحلیل شعر «مرگ ناصری» با الگوی برخورد من غالب با دیگری مغلوب از منظر لاندوفسکی

دکتر ابراهیم کنعانی

(گروه زبان و ادبیات فارسی)

نشریه جستارهای زبانی

ISC

9

کاربرد رگرسیون خطی فازی در تعیین عوامل موثر بر اعتیاد به اینترنت

دکتر آرزو اصغری

دوازدهمین همایش بین المللی تحقیق در عملیات

همایش بین المللی

10

تاثیر تمرین ورزشی با شدت متوسط بر میزان اشتها، ترکیب بدنی و توان هوازی زنان غیر ورزشکار

دکتر اعظم ملانوروزی

پنجمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

همایش ملی

11

تاثیر تمرین ورزشی با شدت متوسط بر مقادیر گرلین آسیل دار در زنان غیر ورزشکار

دکتر اعظم ملانوروزی

چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی

همایش ملی

12

بررسی ترجمه قرآن حداد عادل با محوریت ترجمه سوره بقره

دکتر رحیمه ببرکته شمشیری

اولین همایش ملی نقد زبان شناختی ترجمه های معاصر فارسی قرآن کریم

همایش ملی

 

 

کتب اعضای هیات علمی دانشکده علوم انسانی

ردیف

نام کتاب

نویسنده

انتشارات

1

پرورده خیال (تصحیح)

دکتر علیرضا حسینی

داریوش

2

کلیله و دمنه در گذر تاریخ (تالیف)

دکتر علیرضا حسینی

داریوش

3

دُرِّ لَفظِ دَری (تالیف)

دکتر ابراهیم کنعانی

سخن گستر

4

جنایت و تجاوز داعش درتخریب زیارتگاه­ها و اماکن مقدس عراق دیوان الوقف الشیعی الأمانه العامه للمزارات الشیعیه الشریفه فی العراق،  (ترجمه)

دکتر علیرضا حسینی، دکتر محمد غفوری فر

بیژن یورد

5

انسان و اسلام سپید  (ترجمه)

دکتر سمیه السادات طباطبایی

نگاه معاصر

6

تاریخ تکه تکه از آنال تا «تاریخ جدید» (ترجمه)

دکتر سمیه السادات طباطبایی

سمت

7

جنگ های صلبی ارنست باکر (ترجمه)

دکتر سمیه السادات طباطبایی

کویر

8

بوی جوی مولیان  (تالیف)

دکتر مژگان میرحسینی

سخن گستر

9

کتاب جامع کشتی  (تالیف)

دکتر اعظم ملا نوروزی

آهنگ قلم

10

حسابداری سرمایه فکری (تالیف)

زهره حیدری، حمزه حصاری

ترمه

11

روایت های کهن فارسی: قصه ها و حکایت ها (تالیف)

دکتر مژگان میرحسینی، دکتر مریم درپر

تمدن علمی

12

آشنایی با متعلق های شبه جمله (ظرف و جارو مجرور) شرح باب ثالث مغنی (تالیف)

دکتر محمد غفوری فر

پیام کوثر

13

حسابداری موارد خاص مطابق با آخرین تغییرات قوانین و مقررات (تالیف)

حمزه حصاری، زهره حیدری

دیباگران

14

حسابرسی 1 (تالیف)

حمزه حصاری

ترمه

15

ورزش از منظر دین اسلام به همراه نکات کاربردی ورزشی (تالیف)

دکتر اعظم ملا نوروزی

آهنگ قلم

 

 

طرح های خاتمه یافته در سال 98

ردیف

عنوان طرح

محقق

 

مقایسه دو شیوه تمرین کشتی بر میزان کورتیزول، تستوسترون و نسبت آنها در کشتی گیران

دکتر اعظم ملانوروزی

 

 

کارگاه ها و سخنرانی های برگزار شده در سال 98

ردیف

تاریخ بر گزاری

عنوان

مدرس

گروه

مکان برگزاری

1

سه شنبه

20/1/98

آشنایی با الفبای بورس اوراق بهادار

آقای یاسر حصاری

حسابداری

کلاس 305   ساختمان شماره 2

ساعت 12-10

سنجش و ارزشیابی

خانم دکتر ابوالفضلی

زبان انگلیسی

کلاس 301  ساختمان شماره 2

ساعت 12-10

اصول و روش تحقیق

آقای دکتر یعقوبی نژاد

زبان انگلیسی

کلاس 305  ساختمان شماره 2

ساعت 12-10

3

سه شنبه

3/2/98

روانشناسی مثبت گرا

خانم دکتر ابوالفضلی

زبان انگلیسی

کلاس 305  ساختمان شماره 2

ساعت 12-10

4

سه شنبه

10/2/98

مکاتبات دانشگاهی برای چاپ مقاله

آقای دکتر زارع

زبان انگلیسی

کلاس 305  ساختمان شماره 2

ساعت 12-10