فرم های کاربردی

فرم های پرکاربرد

 فرم حذف ترم    حجم فايل:  48.21 KB
 فرم درخواست تغيير رشته داخل دانشگاهي    حجم فايل:  280.75 KB
 فرم درخواست تطبيق واحد    حجم فايل:  324.41 KB
 فرم انصراف از تحصيل    حجم فايل:  136.93 KB
 فرم درخواست بررسي اشکال آموزشي    حجم فايل:  332.78 KB
 فرم انتقالی توام با تغییر رشته    حجم فايل:  386.32 KB
 فرم درخواست مرخصی تحصیلی    حجم فايل:  104.4 KB
 فرم پيش ثبت نام کاراموزي    حجم فايل:  140.58 KB
 فرم تقاضاي تدريس    حجم فايل:  92.5 KB

 

فرم طرح در شورای آموزشی

 فرم طرح در شورا    حجم فايل:  76.84 KB

 

فایل مربوط به دریافت نشریات

 آيين نامه نشريات    حجم فايل:  72.72 KB

 اعلام شکايت    حجم فايل:  113.57 KB

 درخواست مجوز    حجم فايل:  208.77 KB

 

فرم های کارآموزی

 فرم شماره يک- پيش ثبت نام کارآموزي    حجم فايل:  279.32 KB

 فرم شماره 2    حجم فايل:  1733.45 KB

 فرم شماره سه- گزارش هفتگي    حجم فايل:  188.5 KB

 فرم شماره چهار- گزارش مشروح دوره    حجم فايل:  92.15 KB

 فرم شماره پنج- گزارش بازديد هاي استاد كار آموزي از محل    حجم فايل:  196.5 KB

 فرم شماره شش- ارزشيابي کارآموز توسط محل کارآموزي    حجم فايل:  271.33 KB

 فرم شماره هفت- ارزشيابي نهايي کارآموز    حجم فايل:  210.67 KB

 فرم شماره هشت- ارزشيابي محل کارآموزي توسط کارآموز    حجم فايل:  272.71 KB

 فرم شماره 2 - اعلام شروع کارآموزي    حجم فايل:  418.5 KB

 

دستورالعمل نگارش و تدوين پایان نامه کارشناسي و کتابچه کارآموزي

 دستورالعمل نگارش و تدوين پايان نامه    حجم فايل:  500.14 KB

 

فرم تقاضای تدریس

فایل ها

 فرم تقاضاي تدريس    حجم فايل:  39.25 KB

 تقاضاي تدريس    حجم فايل:  217.78 KB

 

آیین نامه   کارشناسی ارشد و کارآموزی 

 آيين نامه    حجم فايل:  523.54 KB

 آیین نامه کارشناسی ارشد  217 KB

 

فرم رضایت اردو

 فرم اردو    حجم فايل:  75.2 KB

 

راهنمای استفاده از سامانه گردش کارآموزی

 راهنما    حجم فايل:  797.52 KB