سوابق پژوهشی دکتر علیرضا حسینی

سوابق پژوهشی دکتر علیرضا حسینی


برخی از سوابق پژوهشی (تألیف کتاب، مقاله، ترجمه و ...):

  • تألیف کتاب «مکاتب تاریخ‌نگاری مدینه، عراق و شام در دو قرن نخست هجری و تأثیر آن بر آثار نویسندگان ترک در دوران اقتدار امپراطوری عثمانی (1566-1453) »
  • تألیف بررسی تطبیقی زبان و ادبیات اثر ساسانی با زبان و ادبیات عرب در قرن دوم هجری قمری  انتشارات ترنم بهار ، چراغ دانش سال 1392
  • ترجمۀ کتاب ادبا، العرب فی الأعصر العباسیه از بطرس بستانی انتشارات رویای سبز سال  1393
  • ترجمه کتاب جرائم داعش فی الاماکن المقدسة (تجاوز و جنایت داعش در تخریب اماکن مقدس)، انتشارات بیژن یورد، سال 1396
  • تألیف مجموعه سؤال‌های کارشناسی ارشد ایران‌شناسی (انتشارات پردازش، چاپ 1388)
  • تألیف راهنمای کامل اندیشه اسلامی 1 (انتشارات شالیزهچاپ 86 ویژه دانشگاه آزاد)
  • تألیف راهنمای جامع و کامل اندیشه اسلامی 1(انتشارات پردازشچاپ 86 ویژه پیام نور )
  • تألیف مجموعه آزمون های تضمینی مصاحبه حضوری انتشارات رویای سبز آبان 1388
  • تألیف مجموعه آزمون های تضمینی استخدامی بانک ها انتشارات به آوران 1388
  • گواهی پذیرش مقاله بازتاب مولفه های مناظرات علمی امام رضا(ع) الگویی برتر برای آزاد اندیشی دینی و نشر اسلام در دنیای معاصر فصلنامه  علمی ـ پژوهشی فرهنگ رضوی