سوابق آموزشی دکتر علیرضا حسینی

سوابق آموزشی دکتر علیرضا حسینی


  • عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوثر بجنورد
  • عضو هیات علمی افتخاری گروه زبان وادبیات فارسی جامعه بین المللی توسعه وارتباطات بین دانشگاهی (ISCDBU)
  • مدرس مقطع دکترای دانشگاه پیام نور تهران جنوب
  • مدرس مقطع ارشد در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
  • گواهی صلاحیت مدرسی از دانشگاه پیام نور استان تهران
  • مدرس مقطع کارشناسی در دانشگاه آزاد رودهن
  • مدرس دوره‌های فراگیر کارشناسی ارشد استان تهران، 1387
  • مدرس دانشگاه پیام نور مرکز تهران، دماوند و آبعلی، شهریار، لواسان و قزوین 1385-1396
  • مدرس مقطع ارشد در دانشگاه پیام نور مرکز لواسان