رییس دانشکده علوم انسانی

رییس دانشکده علوم انسانی


رئیس دانشکده علوم انسانی

 

سمت سازمانی:  رئیس دانشکده علوم انسانی
نام و نام خانوادگی: سمیه‌السادات طباطبایی
مدرک تحصیلی: دکتری - زبان و ادبیات عربی
شماره تماس : داخلی 110
پست الکترونیک: ssst1363@kub.ac.ir
مکان استقرار واحد: ساختمان آموزشی شماره یک
 

 رزومه سرکار خانم دکتر سمیه السادات طباطبایی حجم فایل 248 kB

 

برنامه حضور ریاست محترم دانشکده سال 99

روزهای هفته

8-10

10-12

12-14

15:30-14

15:30-17

شنبه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

 

-

یکشنبه

شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده

رسیدگی به امور دانشکده علوم انسانی

رسیدگی به امور دانشکده علوم انسانی

پاسخگویی به سوالات دانشجویان

-

دوشنبه

آمادگی برای تدریس

ساعت فرهنگی

رسیدگی به امور دانشکده علوم انسانی

رسیدگی به امور دانشکده علوم انسانی

-

سه شنبه

شورای پژوهشی دانشگاه

 

مطالعه و پژوهش

جلسات گروه زبان و ادبیات عربی

رسیدگی به امور دانشکده علوم انسانی

ترجمه متون دینی (2)

چهارشنبه

آمادگی برای تدریس

ترجمه متون ادبی (2)

رسیدگی به امور دانشکده علوم انسانی

رسیدگی به امور دانشکده علوم انسانی