برگزاری نشست شاهنامه و تاریخ ایران باستان

برگزاری نشست شاهنامه و تاریخ ایران باستان


برگزاری نشست شاهنامه و تاریخ ایران باستان

نشست شاهنامه و تاریخ ایران باستان با حضور دکتر زاگرس زند ایران شناس و پژوهشگر شاهنامه و ایران باستان و به همت گروه زبان و ادبیات فارسی و عربی دانشگاه در تاریخ 1398/09/20 در سالن اجتماعات بانک ملی برگزار گردید.

در این نشست دکتر زاگرس زند به بیان ارتباط شاهنامه با ادبیات ایران باستان پرداخت و اذعان داشت که شاهنامه افزون بر ارزش‌های ادبی و اسطوره‌ای، از مهمترین منابع تاریخ ایران باستان، به ویژه در تاریخ ساسانیان است.

این نشست با حضور اساتید گروه زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عربی و دانشجویان دانشگاه  کوثر برگزار شد.