برگزاري نشست شاهنامه و تاريخ ايران باستان

برگزاري نشست شاهنامه و تاريخ ايران باستان

نشست شاهنامه و تاريخ ايران باستان با حضور دكتر زاگرس زند ايران شناس و پژوهشگر شاهنامه و ايران باستان و به همت گروه زبان و ادبیات فارسی و عربی دانشگاه در تاریخ 1398/09/20 در سالن اجتماعات بانک ملی برگزار گردید.

در اين نشست دكتر زاگرس زند به بيان ارتباط شاهنامه با ادبيات ايران باستان پرداخت و اذعان داشت که شاهنامه افزون بر ارزش‌های ادبی و اسطوره‌ای، از مهمترین منابع تاریخ ایران باستان، به ویژه در تاریخ ساسانیان است.

این نشست با حضور اساتید گروه زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عربی و دانشجویان دانشگاه  کوثر برگزار شد.