بازدید از غرفه انجمن علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی در هفته پژوهش

بازدید از غرفه انجمن علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی در هفته پژوهش


بازدید از غرفه انجمن علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی در هفته پژوهش

غرفه دانشگاه کوثر در تاریخ 1398/09/19 در اختیار انجمن علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی قرار گرفت.

برنامه‌های اجرا شده در این تاریخ شامل مسابقه مشاعره، گرفتن فال حافظ، مسابقه غزلخوانی و حکایت خوانی بود که با استقبال گسترده بازدید کنندگان از نمایشگاه و مسئولین استانی روبرو شد و در پایان به برگزیدگان مسابقه، کتاب‌هایی به رسم یادبود اهدا گردید.