انتصاب مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده

انتصاب مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده


انتصاب مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده

طی حکمی از سوی رئیس محترم دانشگاه؛ سرکار خانم زهرا شیردل به سمت مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده منصوب شدند. 

 

در متن این حکم آمده است :

سرکار خانم زهرا شیردل
عضو محترم هیات علمی دانشگاه

سلام علیکم؛

    احتراماً، نظر به تخصص، تعهد و تجربیات ارزشمند سرکار عالی، به موجب این ابلاغ به مدت دو سال به عنوان مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده منصوب می شوید. امید است با توکل به الطاف الهی در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

علیرضا حسینی

رئیس دانشگاه