انتصاب مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

انتصاب مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه


انتصاب مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

طی حکمی از سوی رئیس محترم دانشگاه؛ سرکار خانم دکتر پراندوجی به سمت مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه منصوب شدند.

در متن این حکم آمده است :

سرکار خانم دکتر نعیمه پراندوجی

سلام علیکم؛

احتراماً، با عنایت به تخصص، تعهد،‌ تجارب، سلامت و تلاش‌های مجدانه و صادقانه سرکار عالی، ضمن حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به موجب این ابلاغ به عنوان مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه منصوب می‌شویدامید است در اجرای وظایف محوله بیش از پیش موفق و موید باشید.

علیرضا حسینی

رئیس دانشگاه