انتصاب مدیرگروه حسابداری

انتصاب مدیرگروه حسابداری


   

دکتر علیرضا حسینی در حکمی سرکارخانم زهره حیدری را به سمت مدیرگروه گروه آموزشی حسابداری دانشگاه کوثر منصوب کرد.

    به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، متن کامل این حکم به شرح ذیل است.

سرکارخانم زهره حیدری

 عضو محترم هیات علمی دانشگاه

سلامعلیکم؛
   احتراماً، با عنایت به صورتجلسه شماره 10443 مور 12/06/1398شورای گروه ریاضی دانشگاه،  نظر به تخصص، تعهد، تجارب و توانایی‌های ارزشمند جنابعالی و به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده‌های فنی و مهندسی و علوم پایه دانشگاه، به موجب این ابلاغ به عنوان مدیرگروه گروه حسابداری دانشگاه منصوب می‌شوید. امید است با یاری خداوند متعال تمام توان و تجربه خود را در راه پیشبرد اهداف دانشگاه برابر مقررات به کار گیرید.