انتصاب سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی دانشگاه

انتصاب سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی دانشگاه


انتصاب سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی دانشگاه

طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه، سرکار خانم دکترشمشیری ببرکته به سمت سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه منصوب شدند.

 

 

 

در متن این حکم آمده است:

سرکار خانم دکتر رحیمه شمشیری ببرکته

مدیر محترم گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث
 

سلام علیکم؛

  احتراما‌ً، نظر به تخصص، تعهد و تجربیات ارزشمند سرکار عالی و به پیشنهاد معاونت محترم آموزشی و پژوهشی، به موجب این ابلاغ، با حفظ سمت به عنوان سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی دانشگاه منصوب می‌شوید. با عنایت به اهمیت ارتقای کمی و کیفی و همچنین ضرورت نظارت و کنترل در حوزه کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی دانشگاه، انتظار می‌رود در خصوص اجرای برنامه‌های ارائه شده و انجام شرح وظایف پیوست به نحو شایسته اقدام فرمائید. امید است با توکل به الطاف الهی در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.

محبوبه معین مقدس

رئیس دانشگاه