انتصاب سرپرست معاونت دانشکده علوم انسانی

انتصاب سرپرست معاونت دانشکده علوم انسانی

انتصاب سرپرست معاونت دانشکده علوم انسانی


طی حکمی سرکار خانم دکتر محبتی به عنوان سرپرست معاونت دانشکده علوم انسانی منصوب شدند. در شرح این حکم آمده است:

سرکار خانم دکتر محبتی

 مدیرگروه محترم معارف اسلامی دانشگاه

 سلام علیکم؛

احتراماً، نظر به تخصص، تعهد و تجربیات ارزشمند سرکارعالی، به موجب این ابلاغ با حفظ سمت، به عنوان سرپرست معاونت دانشکده علوم انسانی منصوب می‌شوید. امید است با توکل به الطاف الهی و با برنامه‌ریزی مطلوب جهت حصول اهداف گرانقدر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دولت تدبیر و امید، در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید

علیرضا حسینی

رئیس دانشگاه