ابلاغ سرپرست گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی

ابلاغ سرپرست گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی


ابلاغ سرپرست گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه؛ آقای دکتر سبحان کاوسی به عنوان سرپرست گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی منصوب شدند. در متن این حکم آمده است:
 
 
جناب آقای دکتر سبحان کاوسی

سلام علیکم؛ 

  احتراماً، نظر به مصوبه چهل و سومین صورتجلسه گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه مورخ 1398/11/29 و با عنایت به تخصص،‌تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی ضمن حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی دانشگاه منصوب می‌شوید.

امید است در اجرای وظایف محوله و ارتقای کیفیت آموزشی گروه در سایه تعامل و همفکری با سایر اعضاء بیش از پیش موفق و موید باشید.

علیرضا حسینی

رئیس دانشگاه