ابلاغ سرپرست گروه آموزشی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

ابلاغ سرپرست گروه آموزشی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری


ابلاغ سرپرست گروه آموزشی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

ابلاغ سرپرست گروه آموزشی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

 

طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه؛ جناب آقای دکتر جعفری به سمت سرپرست گروه آموزشی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری منصوب شدند. در متن این حکم آمده است:

 

جناب آقای دکتر تیمور جعفری
عضو محترم هیأت علمی دانشگاه

سلام علیکم؛

   احترامأ، با عنایت به صورتجلسه شماره 38 مورخ 1398/11/29 گروه جغرافیا، و نظر به تخصص، تعهد، تجارب و توانایی‌های ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری منصوب می‌شوید. امید است با یاری خداوند متعال تمام توان و تجربه خود را در راه پیشبرد اهداف دانشگاه برابر مقررات به کار گیرید.

علیرضا حسینی

رئیس دانشگاه