اعضای هیات علمی

زينب ابوالفضلي

زينب ابوالفضلي

زينب ابوالفضلي    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمون سازي 209046 2 10 شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/30 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
پروژه کارورزي 210054 2 8 دوشنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
روشهاي تدريس زبان انگليسي 209038 4 17 سه شنبه (08:00 - 10:00) | سه شنبه (08:00 - 10:00) | يکشنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
کاربرد اصطلاحات 209019 2 24 دوشنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 4 نتیجه