اعضای هیات علمی

اميد ايزانلو

اميد ايزانلو

اميد ايزانلو    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاريخ ادبيات دوره معاصر 231054 2 9 سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
تحليل و نقد نثر در دوره عباسي 234011 2 6 يکشنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/06 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
صرف کاربردي 2 207085 2 32 چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/04 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
عربي1- قسمت1- قواعد و متون 206026 2 56 چهارشنبه (12:00 - 13:30) 1398/03/23 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
فن ترجمه 231026 2 13 يکشنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/23 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
متون نثر از دوره جاهلي تا پايان اموي 231015 2 34 چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 6 نتیجه
از 1