اعضای هیات علمی

مريم محبتي

مريم محبتي

مريم محبتي    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انديشه اسلامي 2 ( نبوت و امامت) 403000 2 33 يکشنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
انديشه اسلامي 2 ( نبوت و امامت) 403000 2 53 شنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
آيين زندگي( اخلاق کاربردي) 403046 2 14 سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/26 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 3 نتیجه