اعضای هیات علمی

حمزه حصاري

حمزه  حصاري

حمزه حصاري    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بهايابي 1 203016 3 56 هفته فرد سه شنبه (15:30 - 17:30) | هفته فرد سه شنبه (15:30 - 17:30) | يکشنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
حسابداري پيشرفته 2 203050 3 25 يکشنبه (13:30 - 15:30) | يکشنبه (13:30 - 15:30) | هفته فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
حسابداري و حسابرسي دولتي 203054 4 1 شنبه (08:00 - 10:00) | شنبه (08:00 - 10:00) | دوشنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/30 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
کنترل هاي داخلي و نظام راهبري شرکتي 203055 3 13 سه شنبه (13:30 - 15:30) | سه شنبه (13:30 - 15:30) | هفته فرد يکشنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/22 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 4 نتیجه