اعضای هیات علمی

فاطمه حاجی اکبری

فاطمه  حاجی اکبری

فاطمه حاجی اکبری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: ۰۵۸۳۲۲۶۲۸۶۳- داخلی 153
اتاق: 414
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غرب 207107 2 4 یکشنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
تاریخ کتابت قرآن و قرائات 207083 2 2 یکشنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
تفسیر ترتیبی قرآن3 207109 2 7 دوشنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
علوم قرآنی 1. 207013 2 30 دوشنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
علوم قرآنی 3 207092 2 21 سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غرب 207107 2 13 دوشنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/29 (08:00 - 10:00) 13992
علوم قرآنی 1. 207013 2 28 شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/25 (14:30 - 16:00) 13992
علوم قرآنی 3 207092 2 24 سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/05 (10:30 - 12:00) 13992
نمایش 8 نتیجه
از 1