اعضای هیات علمی

فاطمه حاجي اکبري

فاطمه  حاجي اکبري

فاطمه حاجي اکبري    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: ۰۵۸۳۲۲۶۲۸۶۳- داخلی 153
اتاق: 414
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاريخ استشراق و سير تحول مطالعات قرآني در غرب 207107 2 4 يکشنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
تاريخ کتابت قرآن و قرائات 207083 2 2 يکشنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
تفسير ترتيبي قرآن3 207109 2 7 دوشنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
علوم قرآني 1. 207013 2 30 دوشنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
علوم قرآني 3 207092 2 21 سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 5 نتیجه