اعضای هیات علمی

آرزو اصغري

آرزو اصغري

آرزو اصغري    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روانشناسي سازماني 203008 2 18 سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/22 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
مهارت هاي زندگي دانشجويي 403011 2 35 دوشنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/02 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
مهارت هاي زندگي دانشجويي 403011 2 38 يکشنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/02 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
نمایش 3 نتیجه