اعضای هیات علمی

علیرضا حسینی

علیرضا حسینی

علیرضا حسینی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل و نقد شعر در دوره ی عباسی 234009 2 3 شنبه (17:30 - 19:30) 1398/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
متون نظم دوره های اسلامی و اموی 231038 2 29 دوشنبه (17:30 - 19:30) 1398/04/04 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
پایان نامه 234018 4 8 نامشخص نامشخص 13992
متون نظم دوره عباسی2 231044 2 16 یکشنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/03 (12:30 - 14:00) 13992
تحلیل و نقد شعر در دوره عباسی 234010 2 6 سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/03 (10:30 - 12:00) 13992
پایان نامه 235016 6 11 نامشخص نامشخص 13992
نمایش 6 نتیجه
از 1