اعضای هیات علمی

عليرضا حسيني

عليرضا حسيني

عليرضا حسيني    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحليل و نقد شعر در دوره ي عباسي 234009 2 3 شنبه (17:30 - 19:30) 1398/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
متون نظم دوره هاي اسلامي و اموي 231038 2 29 دوشنبه (17:30 - 19:30) 1398/04/04 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 2 نتیجه