×

فهرست وبگاه‌های دانشگاه

دانشکده علوم انسانی

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشاسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع  از پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات روایی چهارشنبه، ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

اطلاعیه فراخوان اولین جشنواره نوآوران و فناوران خوارزمی

  فراخوان اولین جشنواره نوآوران و فناوران خوارزمی   سه‌شنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

اطلاعیه جدید دانشجویان

 برگزاری کلاس ها به صورت حضوری سه‌شنبه، ۹ فروردین ۱۴۰۱

ابلاغ سرپرست دانشکده علوم انسانی دانشگاه

انتصاب دکتر مژگان میرحسینی فراغه به سمت سرپرست دانشکده علوم انسانی دانشگاه دکتر محبوبه معین مقدس سرپرست دانشگاه کوثر طی حکمی خانم دکتر...شنبه، ۲۵ دی ۱۴۰۰

ابلاغ سرپرست معاونت دانشکده علوم انسانی

انتصاب دکتر فروغ خزاعی نژاد به سمت سرپرست معاونت دانشکده علوم انسانی دکتر محبوبه معین مقدس سرپرست دانشگاه کوثر طی حکمی خانم دکتر فروغ...شنبه، ۲۵ دی ۱۴۰۰

اطلاعیه سردار حاج قاسم سلیمانی

  اطلاعیه سردار حاج قاسم سلیمانی سه‌شنبه، ۱۴ دی ۱۴۰۰

انتصاب مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

طی حکمی از سوی رئیس محترم دانشگاه؛ سرکار خانم دکتر پراندوجی به سمت مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه منصوب شدند. در متن این حکم آمده...دوشنبه، ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

انتصاب سرپرست معاونت دانشجویی دانشگاه

طی حکمی از سوی رئیس محترم دانشگاه؛ سرکار خانم دکتر محبتی به سمت سرپرست معاونت دانشجویی دانشگاه منصوب شدند.   در متن این حکم آمده است...دوشنبه، ۲۰ مرداد ۱۳۹۹


تقویم

قبلی بعدی

month0
S M T W T S
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
month1
S M T W T S
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         
month2
S M T W T S
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
month3
S M T W T S
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
           
month4
S M T W T S
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
month5
S M T W T S
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
month6
S M T W T S
             
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
         
month7
S M T W T S
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
month8
S M T W T S
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
month9
S M T W T S
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
           
month10
S M T W T S
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
month11
S M T W T S
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29