پرتال کتابخانه

 

کتابخانه دانشگاه کوثر در بهمن ماه ۱۳۹۲ با ۲۰۰۰جلد کتاب آغاز به کار کرد و هم اکنون با بیش از ۱۷ هزار جلد کتاب فارسی و ۲۰۰۰جلد کتاب لاتین  و ۱۵۰۰عضو در حال فعالیت است.