معارفه دانشجویان نو ورود رشته حسابداری - سال 1398

معارفه دانشجویان نو ورود رشته حسابداری - سال 1398


معارفه دانشجویان نو ورود رشته حسابداری - سال 1398

مراسم معارفه دانشجویان نو ورود رشته حسابداری به همت انجمن علمی رشته حسابداری در روز دوشنبه مورخ 29/07/1398 در محل دانشکده علوم انسانی دانشگاه کوثر برگزار گردید.

جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن مجید شروع گردید و پس از پخش سرود ملی، با سخنرانی مسئولین و مدعوین ادامه یافت. در ابتدا مهندس حیدری، مدیر گروه رشته حسابداری، به معرفی رشته حسابداری و اهمیت آن پرداختند و درباره برخی قوانین و ماهیت انجمن علمی گروه حسابداری توضیح دادند.

در ادامه، مهندس حصاری، عضو هیئت علمی رشته حسابداری، به معرفی رشته و اهمیت آن پرداختند و در ادامه، دکتر میرحسینی، رئیس دانشکده علوم انسانی، به توضیح برخی قوانین آموزشی و پژوهشی و انضباطی پرداخته و بر مطالعه آیین نامه های مورد نیاز دانشجویان تاکید نمودند. سپس، خانم قدیری، عضو انجمن علمی، درباره فعالیت این انجمن صحبت کردند.

و مراسم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.