انتصاب سرپرست تربیت بدنی

انتصاب سرپرست تربیت بدنی


 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، دکتر علیرضا حسینی در حکمی خانم دکتر اعظم ملانوروزی را به سمت سرپرست ادراه تربیت بدنی  دانشگاه کوثر منصوب کرد.

متن ابلاغ بدین شرح است :

سرکار خانم دکتر اعظم ملانوروزی      
عضو محترم هیأت علمی دانشگاه

سلام علیکم؛

احتراماً،باعناعیت به مراتب تخصص،تعهد،سوابق و تجربیات ارزنده سرکارعالی دردانشگاه کوثربه موجب این ابلاغ 9787 مورخ 1398/06/04 به عنوان سرپرست اداره تربیت بدنی دانشگاه منصوب میشوید.امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری با معاونین، مدیران و سایر همکاران در انجام امو محوله موفق و موفق و موید باشید.